Mozzie.

一笔就是一笔,一笔是光,一笔是金属。

夫夷以近,则游者众,险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至。

评论

热度(8)